O nás

Tanec provází člověka již od samotného prvopočátku jeho existence člověka a jeho verbálního projevu či vyjadřování. Jednoduše řečeno, tanec je pohybová forma vyjádření pocitů, nálad, emocí a považuje se za nejpřirozenější reakcí našeho těla na hudbu.

Naše taneční studio se především zaměřujeme na tanec umělecký, jako je balet, jazz, modern dance, contermporary i scénický tanec. V přátelské, tvořivé a hravé atmosféře rozvíjíme harmonicky osobnost dětí i mladých lidí, probouzíme přirozený vztah k tomuto druhu umění. Zařazujeme různé druhy improvizace na rozvíjení porozumění rytmu, dynamiky i nálady hudby. Rozvíjíme taneční fantasii, vyjádření se na základě vlastních pocitů a názorů, pěstujeme soustředěnost a samostatnost.

Taneční studio Elements, nese název 4 prvků – elementů - VODA, ZEMĚ, VZDUCH, OHEŇ. Každý z těchto nenahraditelných prvků má své specifikum, které v nadneseném uměleckém vyjádření může charakterizovat i určitý projev umění, tance, choreografie.

Obsahem a cílem tanečních hodin, tanečních vystoupení je samozdřejmě harmonicky rozvíjet fyzické dispozice dětí a mladých lidí, dávat jim základ správného držení těla, rozvíjet hudební, sociální cítění a hlavně rozvíjet jejich osobitý tvůrčí potenciál.

Vše je propojeno tak, abychom nenásilnou a hlavně hravou formou propojili všechny prvky a dosáhly takových výsledků, které jsou na závěr školního roku prezentovány tanečním vystoupení a stávají se novým a radostným obohacením každého jednotlivce, ale i celého tanečního studia.

Zuzana Stará

Zuzana Stará ukončila pod vedením p. Olgy Paskové studium na Taneční konzervatoři Praha. Ve stejném roce po úspěšném absolvování výběrového řízení nastoupila do angažmá baletního souboru SND Bratislava. V tomto souboru působila až do roku 1998.

Po dobu tohoto angažmá ztvárnila řadu rolí klasického i moderního repertoáru. Spolupracovala s významnými českými i zahraničními choreografy, režiséry např. Josef Bednárik, Pavel Šmok, Libor Vaculík, Jiří Kylián aj.

Pracovala na tanečních projektech doma i v zahraničí / Francie, Volksoper Wien / a prezentovala balet i operu SND na světových scénách např. Anglie, Itálie, Francie, Sicílie, Kanárské ostrovy, Izrael, španělsko, Kypr atd.

V roce 1991 ukončila vysokoškolské studium na UK Bratislava s titl. Magistr. Od roku 1998 pracuje jako taneční pedagog a věnuje maximální úsilí výchově dětí a mladých lidí.

V letech 2002 až 2008 vedla taneční skupinu, realizovala svoje vlastní choreografie na společenských akcí a tanečních soutěží v ČR. Pravidelně se účastní tanečních odborných seminářů a kurzů v rámci dalšího vzdělávání.

V roce 2012 zakládá vlastní taneční studio Elements.